Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
0.00  s DPH
  • Zobraziť

Publikácie určené na maturitu


Triediť podľa

Občianska náuka Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy
 

Občianska náuka Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy

Publikácia je určená predovšetkým študentom - maturantom z predmetu občianska náuka a uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním.
4100Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 7.60 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Anglické frázové slovesá - pre školy, kurzy i samoukov
 

Anglické frázové slovesá - pre školy, kurzy i samoukov

Publikácia priblíži používateľom vyše 1 000 najfrekventovanejších anglických frázových slovies, ktoré predstavujú pri štúdiu angličtiny jednu z najťažších kapitol a ich vyše 3 000 slovenských ekvivalentov.
1771Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 6.80 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Maturujem z ekonomiky a ekonómie
 

Maturujem z ekonomiky a ekonómie

Nová publikácia Maturujem z ekonomiky a ekonómie prináša najaktuálnejšie informácie z predmetu ekonomika a súčasne vás upozorní na zmeny, ktoré v jednotlivých oblastiach nastali.
2575Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 7.09 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Anglický jazyk - Nová maturita - externá časť - testy + CD
 

Anglický jazyk - Nová maturita - externá časť - testy + CD

Publikácia, ktorá má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Pomôže študentom overiť si vedomosti formou testov pre základnú i vyššiu úroveň. Ponúka kľúč k testom, strat
7003Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 7.70 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Anglický jazyk - Nová maturita - interná časť (ústna skúška)
 

Anglický jazyk - Nová maturita - interná časť (ústna skúška)

Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Uvádza cieľové požiadavky na komunikačné zručnosti žiaka podľa spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Študenti v nej nájdu všetky
7004Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 6.08 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Cestovný ruch, hotelierstvo, pohostinstvo – výkladový slovník
 

Cestovný ruch, hotelierstvo, pohostinstvo – výkladový slovník

Slovník obsahuje 1000 najpoužívanejších pojmov z oblasti cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky, hotelového a gastronomického manažmentu. Jednotlivé pojmy sa popri slovenskej verzii uvádzajú v anglickom, nemeckom a vo francúzskom jazyku.
7008Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 7.18 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Dejepis - Maturita po novom. Externá/interná časť. Testy
 

Dejepis - Maturita po novom. Externá/interná časť. Testy

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje vedomosti a spôsobilosti formou testov? Poznáte klasifikačný systém pre myslenie?
7009Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 4.91 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Dejiny filozofie
 

Dejiny filozofie

Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o spoločnosti alebo občianska n
7010Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 3.72 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Francúzsky jazyk - Nová maturita - monitor
 

Francúzsky jazyk - Nová maturita - monitor

Na 116 stranách publikácia ponúka študentom ukážky šiestich testov v dvoch úrovniach. Prvá časť obsahuje informácie o novom modeli externej (písomnej) maturitnej skúšky, ktorý zodpovedá požiadavkám Rady Európy. Prináša katalóg cieľových požiadaviek n
7015Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 6.08 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Maďarský jazyk - Nová maturita - monitor
 

Maďarský jazyk - Nová maturita - monitor

Autormi publikácie sú odborníci, ktorí sa zúčastnili aj na vypracovaní oficiálnych maturitných testov. V prvej časti titulu získame prehľad o otázkach a úlohách, ktoré už boli použité v Monitore 2004 ako aj o ich vyhodnoteniach. Druhá časť obsahuje t
7023Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 7.41 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Maturujem z účtovníctva
 

Maturujem z účtovníctva

Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne spracované najdôležitejšie tematické celky z predmetu účtovníctvo. Po každej téme je zaradený text, na ktorom sa môžete presvedčiť, a
7027Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 9.26 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Nemecký jazyk - Nová maturita - Monitor - testy
 

Nemecký jazyk - Nová maturita - Monitor - testy

Publikácia má pomôcť študentom pri príprave na novú maturitnú skúšku z nemeckého jazyka v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Študenti si môžu overiť svoje vedomosti z nemeckého jazyka pomocou 3 testov pre zákl
7037Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 6.24 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Praktická korešpondencia
 

Praktická korešpondencia

V publikácii sa vysvetľujú úpravy písomností podľa najnovšej normy 01 6910 – Pravidlá písania a úprava písomností, platnej od decembra 1999. Ako vzor si autorka vybrala písomnosti, ktoré sa v praxi vyskytujú najčastejšie. Každý druh písomnosti v úvod
7051Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 6.62 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Ruský jazyk - Nová maturita - Monitor – testy
 

Ruský jazyk - Nová maturita - Monitor – testy

Pripravujete sa dôkladne na maturitné skúšky? Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita? Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek?
7068Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 6.08 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Slovenský jazyk a literatúra - Nová maturita - Monitor
 

Slovenský jazyk a literatúra - Nová maturita - Monitor

Publikácia obsahuje v prvej časti šesť testov, z ktorých tri sú vypracované pre základnú úroveň a tri pre vyššiu úroveň. Druhá časť publikácie ponúka kľúč správneho riešenia testov. Tretia časť uvádza postup riešenia úloh a poradí, ako riešiť logicky
7074Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 5.18 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Nová maturita – Matematika  - externá časť – Testy
 

Nová maturita – Matematika - externá časť – Testy

Prepracované vydanie publikácie obsahuje podrobné pokyny na vypracovanie kompletných testov pre všetky stupne náročnosti podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu.
6009Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 7.60 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Nová maturita – Matematika – interná časť
 

Nová maturita – Matematika – interná časť

Publikácia je vhodnou pomôckou pri príprave na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v obidvoch úrovniach: základnej a vyššej.
6010Kód:
Na skladeDostupnosť:
s DPH : 8.74 

ks Strážiť tovar na pokles ceny
Triediť podľa


KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, tel.: +421 2 50227 225, e-mail: spn@spn.sk

JavaScript musí být povolen