Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
0.00  s DPH
  • Zobraziť

O nás

Vydavateľstvo SPN –

Mladé letá


oslávilo svoje

narodeniny!


Rok 2015 bol pre náš vydavateľský dom významný a mimoriadny.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
oslávilo svoje 95. narodeniny
a vydavateľstvo Mladé letá 65 rokov svojej
činnosti.


Vydavateľský dom Slovenské pedagogické nakladateľstvo  Mladé letá, s. r. o. vznikol spojením dvoch renomovaných vydavateľstiev.

  

Slovenské pedagogické nakladateľstvo vzniklo v roku 1920 ako pobočka Štátneho nakladateľstva v Prahe pod rovnakým názvom. V roku 1939 sa osamostatnilo a roku 1952 premenovalo na Slovenské pedagogické nakladateľstvo.  Ako pôvodne výhradné vydavateľstvo učebníc vydalo už milióny výtlačkov kníh pre všetky typy škôl.
Novodobá história vydavateľstva sa začala písať po revolúcii, v 90. rokoch minulého storočia. Hoci vydavateľstvo prešlo významnými štrukturálnymi zmenami, zachovalo si svoju produkciu. V súčasnosti sme túto produkciu ešte rozšírili. Vydávame kvalitné učebnice pre všetky typy škôl v slovenskej a maďarskej mutácii, učebnice pre žiakov so sluchovým i zrakovým postihnutím. Ponúkame množstvo 
vzdelávacích príručiek pre základné a stredné školy (na vyučovacie predmety slovenský jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, matematika, prírodoveda, občianska náuka, dejepis atď.), publikácie určené na Testovanie 9, na maturitné skúšky, ako aj učebnice pre samoukov a jazykové kurzy (španielčina, ruština, maďarčina, francúzština, latinčina). Máme dlhoročnú tradíciu vo vydávaní slovníkov – cudzojazyčných, výkladových, terminologických.

 
 
 
 

História Mladých liet sa začína vo vydavateľstve Smena, kde sa sústredilo vydávanie detských kníh. Dovtedy vychádzali knihy pre mladých čitateľov v rôznych vydavateľstvách, všade iba okrajovo. Až v roku 1950 vzniklo vydavateľstvo, ktoré sa zameralo práve na detské knihy. Od roku 1953 malo názov Slovenské nakladateľstvo kníh pre deti a mládež (známe pod skratkou SNDK) a roku 1957 dostalo meno, ktoré sa mu dodnes nezmenilo: Mladé letá.
Autorské a redaktorské tímy priniesli na slovenský knižný trh to najlepšie z oblasti pôvodnej slovenskej tvorby, ale i mnoho kvalitných prekladov. O kvalite vydavateľskej produkcie svedčia autori, ktorých diela 
dnes už tvoria zlatý fond slovenskej detskej literatúry a stali sa obľúbenou klasikou
(Pavol Dobšinský, 
Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová-Martáková, Jozef Cíger Hronský, Krista Bendová), z ďalšej generácie Mária Ďuríčková, Klára Jarunková,
Vincent Šikula, 
Milan Rúfus, Ľubomír Feldek, Ján Navrátil, Ján Turan, Jozef Pavlovič a iní.
Naši mladší čitatelia dobre poznajú aj knižky Daniela Heviera,
 Gabriely Futovej a ďalších spisovateľov.
Mladé letá vždy spolupracovali s najlepšími slovenskými a českými ilustrátormi, mená Ľudovít Fulla, Jaroslav Vodrážka, Albín Brunovský, Dušan Kállay, Peter Kľúčik,
Svetozár Mydlo, Jana Kiselová-Siteková, 
Ľuba Končeková-Veselá, Miroslav Regitko a Ľuba Suchalová-Harichová netreba nikomu predstavovať. 
Najprogresívnejším činom pri sprístupňovaní pekných kníh deťom bolo založenie Klubu mladých čitateľovKMČ vzniklo v roku 1963 a už v prvom ročníku sa prihlásilo 48 000 členov.


Naše knihy pravidelne získavajú ocenenia:


Najkrajšie knihy Slovenska
Najkrajšia kniha roka
Slovník roka

Cena Mateja Bela

Knižné prémie Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad

 
Vydavateľstvo Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá malo šťastie, že
ľudia, ktorí v ňom
do dnešných chvíľ pôsobili alebo s ním spolupracovali, nešetrili svojím
časom, umom, kumštom, ale najmä 
vkladali srdce do kníh obohacujúcich celé generácie čitateľov.

 

Patrí im za to najúprimnejšie poďakovanie.

 KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, tel.: +421 2 50227 225, e-mail: spn@spn.sk

JavaScript musí být povolen